Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Kişiler arasındaki hukuki ilişkilerde doğan borçların niteliğini, kaynaklarını, oluşumunu, sona ermesini, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde doğacak sonuçları ve borçların korunması gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki sözleşme, haksız fiil veya diğer yasal nedenlerle oluşan borçların taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerini belirler. Bu hukuk dalı, borçların doğuşu, ifası, sona ermesi, taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkan sonuçlar, tazminat, ferdi haklar, haksız fiil, garanti gibi konuları düzenler.

Borçlar Hukuku, birçok alt dalı içerir. Örneğin, sözleşmeler hukuku, kiralar hukuku, tüketici hakları, sigorta hukuku, taşıma hukuku, bankacılık hukuku, ipotek ve rehin hukuku gibi konular borçlar hukukunun alt dallarını oluşturur.

Sözleşmeler hukuku, tarafların arasındaki sözleşmelerin kurulması, yerine getirilmesi, sözleşmenin bozulması, sözleşmeye bağlı ferdi haklar, sözleşme ihlali halinde tazminat ve diğer yaptırımları düzenler.

Tüketici hakları hukuku, tüketici haklarını koruyarak tüketicilerin mağduriyetlerinin önlenmesini ve tüketici ile işletme arasındaki dengenin sağlanmasını amaçlar.

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerinin doğuşunu, sigorta şirketlerinin sorumluluklarını, sigorta tazminatının belirlenmesini ve sigorta işlemlerinin yürütülmesine ilişkin konuları düzenler.

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve adil bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Bu hukuk dalı, borçlunun borcunu yerine getirmemesi durumunda alacaklının haklarını korurken, borçlunun da haklarını koruyarak adil bir denge sağlar.

Ofisimiz:

Orta Mah. Alparslan Sok. No:8 D:23 Kat: 3 Yek TowerKartal/İstanbul

Bize Yazın:

av.omerozalp@gmail.com

Bizi Arayın:

0 (532) 305 52 65
Sizi Arayalım
Formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.